Indische Kwestie heeft het bericht van Peggy Stein gedeeld.
11 augustus
Peggy Stein heeft een link gedeeld met de groep Indische Kwestie.

Beste Mark Rutte wat gaat het kabinet dan nu doen met het ellenlange dossier Indische Kwestie?

Hieronder het artikel zo vlak voor de herdenking 15 augustus. Ee...n 'fantastische timing' om het naar buiten te brengen. Gefeliciteerd! Het is weer gelukt. Positief nieuws. Voor zover de lezer een leek is en/of betrokken is bij deze deal.

Het gedrag van allen hieraan verbonden is in feite niet anders dan het gedrag van de diverse kabinetten die hun hoofd niet echt wilden breken over dit Nederlandse dossier! Zoals ermee omgegaan is valt elke 'geste' in de categorie zoethouders. Waarbij de Stichtingen die hierin vermeld staan hun medewerking verlenen/hebben verleend.

In de paar jaar dat ik in het platform zat hebben we onderhandeld. Dit viel in de categorie 'verkenningen'. In elk document hebben de meest activistische partijen deze documenten die in Den Haag blijven zweven veranderd. En er de juiste omschrijving aan gegeven en weer teruggestuurd naar Den Haag. Eenzijdige verslagen om zo het zogenaamde positive nieuws blijvend te volharden. En zo kom je uiteindelijk tot de ontdekking dat de door ambtenaren meest verleidbare stichtingen en partijen meegaan met de 'positieve flow' van zogenaamde oplossingen die het kabinet biedt. Om onder anderen de volgende redenen; Als het onze relatie met Indonesië maar niet schaadt. Als het de staat maar niet schaadt. Als het maar geen precedent schept voor andere claimorganisaties (veteranen). Als het maar geen geld kost. Als we de vorige kabinetten maar niet hoeven afvallen. En last but not least, als het mijn verworven positie maar niet schaadt. En zo scheiden onze (SVJ, Anton Te Meij en Peggy Stein) wegen in Den Haag en vindt er eens scheuring plaats in het Indisch Platform. Een afsplitsing.

Onze zienswijze en werkwijze zat het e.e.a. in de weg. Maar bovenal dit platform in de weg. In de normale volksmond heet dit asociaal gedrag en vertegenwoordigt dit gedrag niet dat waar alle mensen voor getekend hebben. Namelijk voor een oplossing voor de Indische Kwestie; Excuses, erkenning, compensatie oorlogsschade en backpay salarissen.

In feite staat alles al vast in een programma ontstaan uit de volgende vraag; 'hoe om te gaan met de laatst levenden uit voormalig Nederlands Indië' (zie de verschillende documenten intern in Den Haag). En zo wordt er gewerkt;

Een paar honderd mensen hebben hun Backpay ontvangen: vink! Een paar duizend mensen (hun kinderen van rond de 80) moeten nog verzorgd worden: vink! En dan moeten we nog wat gelden vrij maken voor educatie: vink!

Op zich lijkt dit allemaal fantastisch. Maar dat is het zeker niet. Het dossier Indische Kwestie kan en mag nooit op deze manier onder de radar gehouden worden.

En zeg nou zelf Mark, had er niet gewoon moeten staan dat het kabinet haar excuses aanbiedt, erkent dat er bewust niets is gedaan voor de mensen en dat er een bod op tafel komt (desnoods iedereen gelijkwaardig behandeld) voor het verlies en de oorlogsschade én dat er erkent wordt dat de morele backpay een eerste geste is naar de mannen/vrouwen die nog maar net in leven zijn, na langdurig schofferen van het recht op salaris en dat de weduwen en kinderen/erfgenamen ook een morele toewijzing mogen ontvangen?

Of dat de wetgeving eindelijk eens én met spoed veranderd wordt zodat er recht gedaan wordt?

Peggy Stein

Meer weergeven
Het kabinet trekt extra geld uit voor de Indische gemeenschap in Nederland. De bijdrage is bedoeld voor een ontmoetings- en herinneringsplek in Den Haag, zorg en herdenkingsactiviteiten.
nu.nl

OPROEP AAN DE KAMERLEDEN van Indische Kwestie team.
DELEN SVP.
@ Task Force Indisch Rechtsherstel Maluku4Maluku Indische Kwestie partijen en individuen dank voor het aanjagen, de strijd en het doorzettingsvermogen. Den Haag op hol! We berichten een voor een de reacties van de kamerleden via deze link. http://deindischekwestie.nl/nieuws/

foto van Indische Kwestie.
Indische Kwestie heeft zijn/haar notitie gedeeld.

GEEN SPRAKE VAN INSTELLINGSBESLUIT ‘STICHTING HET INDISCH PLATFORM’ DOOR DE OVERHEID! CITAAT P. HUIJTS AZ.

Reeds op 28 februari 2017 hebben we deze gegevens over het instellingsbesluit Indisch Platform al aan iedereen gestuurd die er baat bij had.

Dit heeft Anton Te Meij ook ingezet bij de 1e rechtzaak van Liszy Jonkers. Bij deze rechtzaak traden wij op als getuigedeskundigen, en heeft Anton samen met Liszy een pleitnota geschreven, daar we onderdeel zijn geweest van de onde...

Lees verder

Met dank aan advocatenkantoor Zegveld, Task Force Indisch Rechtsherstel. Maluku4Maluku Liszy Jonkers (aanvechten Backpay Salarissen van vader) en @Anton te Meij/Peggy Stein van het nieuwe Indisch Platform 2.0. Indische Kwestie voor inhoud, ondersteuning en aanjagen en strijd!

Ga voor het laatste nieuws naar: http://deindischekwestie.nl/nieuws/

#iindischekwestie...
#excuses #erkenning #compensatieoorlogsschade #backpaysalarissen

Meer weergeven
Nederland moffelt een miljardenschuld aan de Indische gemeenschap weg. Dat stellen nabestaanden van voormalige KNIL-militairen en ambtenaren uit Nederlands-Indië. Gesteund door de Task Force Indisch Rechtsherstel strijden ze bij de rechter tegen de staat om uitbetaling van achterstallige salarissen...
ad.nl

Laatste nieuws #indischekwestie rechtzaak Liszy Jonkers / #backpaysalarissen #ontmoeting #centraleraadvanberoeputrecht

Volg ook de tweets van Griselda Molemans #tfir

foto van Peggy Stein.
Peggy Stein

Laatste nieuws #indischekwestie rechtzaak Liszy Jonkers Centrale Raad Utrecht. Anton Te Meij was erbij aanwezig. Zie link laatste nieuws. En het antwoord van Algemene Zaken aan Anton omtrent het instellingsbesluit Indisch Platform: http://deindischekwestie.nl/nieuws/